http server:

  • =h port listen for http connections (r2 -qc=H /bin/ls)
  • =h- stop background webserver
  • =h— stop foreground webserver
  • =h* restart current webserver
  • =h& port start http server in background)
  • =H port launch browser and listen for http
  • =H& port launch browser and listen for http in background stop foreground webserver